Waarom deze site?

(helaas moeten we melden dat de site nog niet helemaal compleet is, m.n. in de historische informatie. We proberen het zo snel mogelijk gereed te hebben. Dat zal in de voorbereidingstijd voor het onderwijs project  zeker het geval zijn!.)

Op deze site vindt u een heleboel informatie, die voortvloeit uit (de voorbereiding op) het lespakket dat aan het onderwijs is/wordt verstrekt.

Onder de knop Lespakket wordt de inhoud van de feitelijke lesbrief gegeven, dat door scholen kan worden gebruikt in groep 7 en 8. De direct daarbij behorende bijlagen zitten eveneens onder die knop lespakket.

Onder de knop Thema, wordt historische informatie gegeven, welke als achtergrondinformatie dient voor leerkrachten. Echter iedereen kan hiervan kennis nemen uiteraard. Het is een grote hoeveelheid informatie, die wij geprobeerd hebben handzaam te rangschikken. Daarom een indeling in thema's

En onder de knop Verder hebben we nog een aantal verbindingen gelegd met ander websites waar waardevol materiaal voor leerkrachten en kinderen kan worden gevonden, zoals oorlogsmusea, maar ook Youtube-filmpjes, andere oorlogsdocumentatie etc

Aan kunstenaars en kunstinstellingen is gevraagd mee te doen met een expositie "verbeeld je Vrijheid". Deze exposities worden op verschillende locaties georganiseerd. Waar en wanneer kunt u hier lezen (bij Kunst en cultuurvormen voor alle kernen tezamen), maar onder de knop Digitale Galerie (geen) we u hiervan een voorproefje geven. Wij hopen natuurlijk dat dat aanleiding voor u zal zijn die tentoonstellingen ook te bezoeken.