Introductie

Geachte leerkracht,

 

In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. Sinds 1945 leven Nederlanders in vrijheid. Vrijheid is geweldig! Vrijheid is ook heel kwetsbaar en niet vanzelfsprekend. Het is iets om bij stil te staan!

In de media is steeds meer aandacht voor het gedenken en vieren van de bevrijding. Zo zijn er bijvoorbeeld extra oorlogsjournaals. Ook binnen de gemeente Alphen aan den Rijn zijn veel mensen, verenigingen en stichtingen, allen op hun eigen wijze, bezig om 75 jaar bevrijding niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Dit gebeurt onder meer onder de paraplu 75 jaar Vrijheid Alphen aan den Rijn.

Deze lesbrief is hier ook een resultaat van.

 

Het vraagstuk van oorlog en vrede heeft ook in onze tijd nog weinig aan belang ingeboet. Gelukkig hoeven wij in Nederland niet dagelijks mee bezig te zijn, mits je niet afkomstig bent uit een van de oorlogsgebieden op deze wereld. Een blik op het nieuws van vandaag echter doet ons beseffen dat vrede en vrijheid een groot goed zijn en allesbehalve vanzelfsprekend.

 

Het merendeel van de kinderen en hun ouders en wellicht u als leerkracht kennen de verhalen over en uit de bezettingstijd 1940 – 1945 alleen uit overlevering van grootouders. De vele boeken, verhalen, films en toneelstukken die nog steeds uitkomen of vertoond worden laten zien dat de interesse in de Tweede wereldoorlog nog weinig aan aandacht heeft verloren.

Zelden komen echter de verhalen uit onze directe omgeving over het voetlicht. Dat is dan ook de reden dat wij er hier nu bijzondere aandacht aan geven. Een lesbrief over de bezettingstijd in de dorpen van toen, die nu de huidige gemeente Alphen aan den Rijn vormen, waarin herdenken en vieren, oorlog en vrijheid centraal staan.

 

De lesbrief is daarom ingedeeld in drie opvolgende vragen.

Les 1. Hoe zou het zijn of hoe zou het voelen om in een land te leven dat in oorlog is?

Les 2. Wat is er in de Tweede Wereldoorlog dicht bij huis gebeurd?

Les 3. Wat is dat dan precies “(jouw) vrijheid”

 

De eerste twee lessen bestaan elk uit een inleidende tekst/film waarin uitleg over de opdrachten wordt gegeven en uit twee werkbladen met de opdrachten.

 

In les 2 is sprake van een 13- tal verhalen. Om te voorkomen dat er een stortvloed aan letters en papier over u en de kinderen wordt uitgestrooid, hebben we de verhalen op deze ondersteuningswebsite gezet. Deze is in die zin openbaar, dat de kinderen hem tijdens de les kunnen bereiken, al dan niet via het digibord of tablet.

 

Les 3, het tot uitdrukking brengen van wat “vrijheid” voor de individuele leerling betekent, vraagt om een creatieve – om niet te spreken van kunstzinnige – invulling. U heeft voorafgaand aan deze lesbrief uw voorkeur kunnen aangeven.

 

Verder kunnen wij ons levendig voorstellen dat u ook feitenkennis ontbeert, met name over de gebeurtenissen in de directe omgeving of plaats. Daarom hebben wij op deze website een specifieke knop gemaakt naar  informatiew ter ondersteuning. Achter die knop "Thema's"  vindt u heel veel achtergrondinformatie over Alphen aan den Rijn in de periode 1940 – 1945.  Ook vindt u bij "Verder"  links naar andere plekken waar informatie kan worden opgedaan, zoals filmpjes of muziek uit die periode die u kunt gebruiken bij de verdere invulling van de lessen.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via het mailadres dat onder de knop "contact" is vermeld, of via het contactformulier zelf.

 

Tenslotte hebben we bij de lesbrief nog wat algemene informatie gevoegd over het “project 75 jaar vrijheid in Alphen aan den Rijnwaaraan ook kinderen kunnen deelnemen.

Wij hopen op een plezierig en goede uitvoering van dit project.

Geef vrijheid door!

 

Vriendelijke groet.

Bernadette Verhoef – Projectgroep 75 jaar Vrijheid Alphen aan den Rijn

Cees Verboom – CultuurPalet Alphen aan den Rijn