De lessen 1 - 3 inclusief de werktaken en opdrachten

 

 

Les 1 bestaat uit een verhaal en daaruit voortvloeiend 3 werkopdrachten. De specifieke opdrachten zijn hieronder  opgenomen.

Deze les begint met een waar gebeurd verhaal, samengevat: juffrouw Aatje de Raadt en meester Evert Bloem uit Koudekerk hebben daadwerkelijk in de gevangenis gezeten omdat een aantal oudere leerlingen een ‘fout’ sinterklaasliedje zongen. Door het bombardement van 14 mei 1940 op Zwammerdam, Koudekerk en Hazerswoude waren veel gebouwen beschadigd, ook de Koudekerkse scholen waardoor de kinderen les kregen in de koorzaal van de Nederlands Hervormde kerk, de Brugkerk. Thijs en Geertje zijn fictieve kinderen. Ene Klaas ‘de Kous’ heeft daadwerkelijk de beide leerkrachten verraden. (Bijlage: Het verhaal: Naar de gevangenis om een sinterklaasliedje)

 

Naar aanleiding van dit verhaal gaat u met de leerlingen in gesprek. Hebt u kinderen in de groep die zelf uit een oorlogssituatie komen, dan is het zinvol om daar aandacht aan te besteden.

Les 1: Hoe is het om in een land in oorlog te leven?

 

Achtergrond informatie voor de leerkracht bij les 1, taak 2.: vindt u hier

Ga met de muis over het vierkantje.

Taak 1: Wat hoort echt bij oorlog?
Taak 2: Wat is er vervelend aan oorlog?
Taak 3:
Wat als jij…
Opdracht 1
Opdracht 2
Opdracht 3
 

Les 2: Wat is er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd in Alphen aan den Rijn?

Introductie:

Deze les gaat specifiek in op de lokale geschiedenis.

Op You Tube staat De bevrijdingsfilm Alphen aan den Rijn. Hierop wordt kort teruggeblikt op de oorlog. Daarna toont het de intocht van de Canadezen op 8 mei 1945 en het grootse onthaal dat de mensen hun bevrijders gaven. Op die 8e mei zijn de Canadezen in alle kernen van de huidige gemeente Alphen aan den Rijn gekomen om de Duitsers te ontwapenen. Dat maakte diepe indruk onder de mensen en natuurlijk ook de kinderen.

Om het geheel voor u als leerkracht wat handzamer te maken staan de 13 verhalen ook samengevat op de website.

Hieronder volgen 3 opdrachten. Voor het maken van opdracht 3 is filmapparatuur nodig. Dat kan een telefoon, fototoestel of tablet zijn. Ter afsluiting van de tweede les: Dit zou kunnen beginnen met het tonen van de gefilmde nieuwsitems.

Op de website zijn 13 verhalen te vinden van waargebeurde situaties. De kinderen kunnen de verhalen hier vinden en bekijken. Vervolgens kiezen ze er in groepjes één verhaal uit waar ze mee aan de slag gaan. Zie werkblad 2.

Mocht u het als leerkracht wenselijk vinden, dan kunt u vanzelfsprekend ook een voorselectie maken.

Afhankelijk van de kennis van de leerlingen is het goed van te voren een aantal begrippen als Jodenvervolging, bombarderen, illegale kranten, razzia, onderduiken, ondergrondse of verzet te bespreken.

 

De kinderen hebben nu het een en ander gehoord en gelezen over de Tweede Wereldoorlog.

 • Wat heeft de meeste indruk op hen gemaakt!

 • Wat hoop je zelf nooit mee te hoeven maken?

Taak les 2:
13 verhalen

Les 3:  Wat is vrijheid voor jou?

 

De kinderen hebben kennis gemaakt met de Tweede Wereldoorlog in Alphen aan den Rijn en wat het betekent om te leven in een land waar je niet vrij bent.

Niet vrij zijn betekent voor iedereen wat anders, vrijheid dus ook.

In les 3 gaan we op creatieve wijze met de kinderen ontdekken wat vrijheid voor hen betekent. Het motto daarbij is "verbeeld je vrijheid"

 

Daarvoor worden aantal lestips gegeven waarin u zich kunt laten bijstaan door een deskundige op dat gebied. In Alphen aan den Rijn, worden die deskundigen uit de kunst en cultuurdisciplines in samenwerking met de scholen, gevraagd door Het Cultuurpalet en de Projectgroep 75 jaar vrijheid in Alphen aan den Rijn..

Als overige lessuggesties kunnen nog worden vermeld:

 • Haiku's maken

 • Elfjes maken

 • Gedichten schrijven

 • Liedjes uit bezettingstijd

 • Muziek vroeger en nu

 • Teken/schilder "vrijheid"

 • Maak een vrijheidsfoto

 • Vertel een oorlogsverhaal aan je broertje/zusje

 • Maak een landkaart van "vrije landen"

 • Maak een landkaart van "onvrije landen"

 • Maak een opstel over: "Leg een vis uit wat water is"

 • Maak een opstel over oorlog in jouw familie

 • Maak een tekening/schilderij over de oorlog

 • Maak met je mobiel een sirefilmpje voor de campagne "opdat wij niet vergeten"

let op: deze site werkt niet (goed) op mobiel en tablet!!!

terug naar boven

in de pagina