2. Een immense vergissing.

Verzetsmensen uit Hazerswoude en uit Boskoop kregen ruzie om een vat benzine. Ze wisten van elkaar niet dat ze bij de ondergrondse zaten. De spanningen liepen hoog op. Het gevolg is dat de Boskoopse verzetsman, politieagent Gloudemans, werd doodgeschoten.


Het gebeurde op 28 april 1945, ruim een week voordat Nederland bevrijd zou worden. Aan de Compierekade werd een brandstoftank gevonden. Deze was afgeworpen door een Engels vliegtuig die in Duitsland steden had gebombardeerd. Dat deden de piloten wel vaker, omdat ze dan lichter waren. Zo was er minder brandstof nodig om naar Engeland terug te vliegen. Twee in Hazerswoude ondergedoken politieagenten kregen de tip van de afgeworpen brandstoftank. De mannen waren aangesloten bij het verzet. Het verzet kon het restje brandstof in de tank goed gebruiken. Ze haalden hem op en brachten de tank naar een loods in de Loete. Ze waren bijna klaar toen er plotseling een agent aan kwam lopen. Die man was Wim Gloudemans, een opperwachtmeester uit Boskoop. Hij had doorgekregen dat er in de buurt een vliegtuigtank was neergekomen. Hij wilde de tank zelf hebben voor het verzet in Boskoop.

De mannen kenden elkaar niet en wisten niet dat ze alle drie bij het verzet zaten. Gloudemans wilde de papieren van de mannen uit Hazerswoude zien. Zij dachten dat ze die niet meer zouden terugkrijgen. Er ontstond een woordenwisseling die hoog op liep. Dat leidde ertoe dat de vreemde hoofdagent werd neergeschoten. De twee mannen lieten het lichaam van Wim Gloudemans in de kant van een sloot achter.

Mensen in de buurt hadden het zien gebeuren maar durfden niet naar buiten. Even later fietste er een knecht langs. Hij hoorde iemand kreunen en zag toen een onbekende man liggen. De knecht fietste een stukje door om zijn baas te halen maar die durfde niet met hem mee te gaan. Hij kreeg wel een oude jas mee voor de man in het water. De knecht haalde de Boskoopse agent uit het water. Hij bracht de gewonde man naar een loods in de buurt en legde hem op de jas. Ondertussen was dokter Zwartendijk uit Boskoop gewaarschuwd en de pastoor van de Johannes de Doperparochie. Zij herkenden de agent. Niet lang daarna overleed Wim Gloudemans.

De mannen die Gloudemans hadden doodgeschoten vertelden de commandant van het verzet in Hazerswoude wat er gebeurd was. Deze besprak de zaak in Boskoop. De commandanten besloten de zaak in de doofpot te stoppen om de Duitsers niet wijzer te maken. Dat zou te gevaarlijk zijn.

Na de bevrijding kwamen leden van het Boskoopse verzet alsnog verhaal halen in Hazerswoude. Ze wilden de agent die had geschoten arresteren. Weer liepen de gemoederen hoog op. De mannen uit Boskoop en Hazerswoude stonden met getrokken wapens tegenover elkaar. De commandant van Hazerswoude bleef kalm en stelde voor de zaak aan de hoofcommandant in Delft voor te leggen. De volgende dag gingen de mannen naar Delft. Daar bleek dat er bij de schietpartij door beide kanten fouten waren gemaakt. De hoofdcommandant vond ook dat de Boskopers niet zo te keer hadden moeten gaan in Hazerswoude. De zaak ging na diepgaand overleg opnieuw in de doofpot. Het bleef wat het al was: een gruwelijk misverstand om 40 liter brandstof.

W. Gloudemans ontving op 27 april 1983 postuum een Verzetskruis uitgereikt door prins Bernhard. Zijn naam staat op het gedenkmonument in Boskoop. Gloudemans werd herbegraven op het Ereveld Loenen.


terug